Gert van Maquettebouwer.be stuurde ons enkele foto’s van zijn laatste project door.
Hierin zitten enkele onderdelen verwerkt die door ons mochten geprint worden.